6 januari 2012

Sjöbefälen utesluts ur Saco


Saco kallar till extrakongress för att utesluta ett av medlemsfacken. Sjöbefälsföreningen Offentliganställda kan inte längre betraktas som en självständig fackförening då förbundet gått med i Ledarna, som är en förening som konkurrerar med Saco. Det är brott mot ändamåls- och lojalitetsparagrafen hos Saco, säger Sacos presschef Anders Jonsson till LO-tidningen.

Bakgrunden är att Sjöbefälsföreningen Offentliganställda med 3 000 medlemmar har gått samman med Sjöbefälsförbundet, som är en del av Ledarna.

De två har nu ett gemensamt kansli och en gemensam styrelse. De två föreningarna finns kvar med skilda organisationsnummer samtidigt som medlemmarna är med i båda organisationerna, som sammanlagt har 7 000 medlemmar. De båda behåller dessutom sina namn.

Sjöbefälsföreningen slår ifrån sig kritiken:

– Vi delar inte Sacos uppfattning. Vi är fortfarande en fristående förening. Sacostyrelsens ställningstagande är både förvånande och beklagligt, säger Hans-Dieter Grahl, vd för Sjöbefälsföreningen Offentliganställda.

Såhär säger Sacos och Ledarnas stadgar.

SACO:
§ 1 Ändamål
"Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, är en partipolitiskt obunden
sammanslutning av självständiga fackförbund för akademiker och jämförbara
kvalificerade yrkesutövare..."
§ 8 Lojalitet
Förbund ska vara lojalt mot Saco, följa dessa stadgar samt respektera Sacos
beslut och överenskommelser...."
Ledarna:
1.2 Ändamål och verksamhetsidé
"Ledarna.......Ledarna är en medlemsorganisation. Det är de enskilda medlemmarna
som är medlemmar i Ledarna."
"4.5 Medlems skyldigheter
Medlem svarar för bevakningen av sina egna intressen i förhållande
till sin närmaste chef. Medlem är skyldig att följa Ledarnas
stadgar och de beslut som fattas med stöd av dem."
Sjöbefälen kan i princip varken var med i SACO eller i Ledarna. I Ledarna kan man inte vara medlem för om man är medlem i föreningen så är man inte medlem i Ledarna, men ändrar man så att medlemskapet hamnar hos Ledarna kan man inte vara med i SACO, för Ledarna är inte medlemmar i SACO.

Det är dags för sjöbefälen att välja kurs antingen mot Ledarna eller mot SACO. Men innan man väljer ut kurs så de ska lyssna på sjöradion en extra gång, för fackförbundet Ledarna är inte som andra fackförbund, man är till exempel motståndare till kollektivavtal.

Sacos extrakongress kommer att ske den 31 januari och den enda punkten på dagordningen är uteslutning av sjöbefälsfacket. För detta kommer 101 ombud samlas i Spårvagnshallarna i Stockholm.