6 januari 2012

Arbetsmiljöverket gav lärare arbetsförbud


En lärare har belagts med skyddsstopp. (En så kallad 6.7 i arbetsmiljölagen) eftersom skolan inte kunde förhindra att "omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa" riskerades valde Arbetsmiljöverket att lägga ett så kallat skyddsstopp på läraren.

Bakgrunden är att en lärare har känt sig trakasserad och hotad av en elev. Läraren som passande nog är skyddsombud ansåg att skolan inte hade gjort tillräckligt och begärde att eleven skulle stängas av men blev istället själv förlagd med arbetsförbud. Så här beskriver läraren beslutet i tidningen Lärarnas Nyheter.
– Det känns som en upprättelse. Arbetsmiljöverket markerar att jag inte har en trygg arbetsplats och att skolledningen måste göra något åt problemet, kommenterar läraren.

Karin Bergstrand, HR-chef på Fosie stadsdelsförvaltning i Malmö stad, säger att förvaltningen och skolledningen inte delar lärarens bedömning att eleven måste förbjudas att gå kvar i skolan.


Det är väldigt ovanligt att Arbetsmiljöverket tar ett beslut om skyddsstopp och det måste nog vara än ovanligare att läraren skyddsstoppet läggs på personen som har anmält saken. Vi får återkomma om hur det går...

Bakgrundsinfo:
Hot och våld på jobbet
Arbetsmiljölagen Kapitel 6 7 §