5 januari 2012

EU-domstol: ingen rättighet för fackföreningar att förhandla

EU´s personaldomstol slog i en dom i höstas fast att arbetsköpare inte har någon skyldighet att förhandla med anställdas fackföreningar. Domen gällde ett fall där en tidigare anställd vid ECB stämde banken för att man ensidigt fastställt den anställdes pension. ECB´s stadga slår fast att banken ensamt bestämmer över pensioner och andra anställningsvillkor och den f.d. anställde erkänner att ECB inte har någon skyldighet att teckna kollektivavtal. Trots detta anser han att banken borde ha tillhandahållit förhandlingar angående pensionen, till stöd för detta anger han EU-stadgan och Europakonventionen som garanterar föreningsfrihet och därmed rätten att bilda fackföreningar. Domstolen erkänner detta men slår fast att arbetsgivare har:
"ingen skyldighet att inrätta en procedur för kollektiva eller att tillerkänna fackföreningar en rätt till medbestämmande vid utformningen av arbetstagarnas anställningsvillkor
Även om personaldomstolen enbart dömer i konflikter mellan EU-institutioner och EU-anställda så är det ett oroväckande tecken att man så tydligt tar arbetsköparens sida mot arbetarrörelsen.