5 januari 2012

Mobbing och trakasserier på Casino Cosmopol

Hotell- och restaurangfacket har lämnat in en anmälan till Arbetsmiljöverket mot Casino Cosmopol i Stockholm. Anställda har i brev till facket berättat om hot, mobbing, rasistiska uttalanden och trakasserier som pågått i flera år. På kasinot jobbar ungefär 50 personer varav de flesta är med i fackklubben men på grund av de anställdas rädsla för att förlora jobbet, ett klassiskt problem i branschen, har problemen inte kommit till fackets kännedom förrän nu. Företaget har vidtagit åtgärder för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön men facket anser att åtgärderna är otillräckliga och därför har man valt att anmäla företaget till arbetsmiljöverket.