17 oktober 2011

TCO publicerar föräldramanual


TCO:
Hur en chef reagerar när en anställd berättar att han eller hon ska få barn, kommer att påverka hur trygga andra anställda kommer att känna sig med att göra samma sak.

TCO har tillsammans med projektet "Klart jag ska vara hemma!" tagit fram skriften Föräldramanualen.
Det är inte några pekpinnar till varken chefer eller föräldralediga anställda utan mer hjälpande tips.

Några utdrag ur föräldramanualen

Varför vinner företag på att ha bra föräldrapolicies?
• anställda blir mer engagerade och lojala;

• anställda kommer tillbaka med mer kompetens
tack vare personlig utveckling;

• låg personalomsättning;


När den anställde har fått sin efterlängtade bebis
och påbörjat föräldraledigheten kommer er kontakt
givetvis att vara mer sporadisk än tidigare. Några
saker att tänka på:

Många anställda kommer att försvinna in i föräldrabubblan medan andra kommer att vilja vara med på tre-fikat på jobbet varenda fredag. Fråga den anställde hur han eller hon vill ha det och håll öppet för förändring.

Vissa saker behöver även den som inte önskat information veta. Till exempel eventuella chefsbyten, omorganisationer eller nya tjänster. Det signalerar
att ni värdesätter den anställdes åsikter och att ni vill ha med honom/henne i verksamheten.
Lite fackligt i frågan:
Missgynnandeförbudet infördes 2006 och innebär att en föräldraledig inte får missgynnas vid till exempel omplaceringar eller löneförhandlingar. Det betyder att den som är föräldraledig ska ha samma löneförhöjning som den troligen skulle ha haft om den hade varit på jobbet.

Samtidigt ändrades LAS vad gäller beräkning av uppsägningstid. Om man blir uppsagd under föräldraledigheten börjar uppsägningstiden först när man kommer tillbaka.

Slutligen,
Tänk på att en familj kan se ut på många olika sätt. Utöver
mamma-pappa-barn förekommer till exempel två
mammor, två pappor, en pappa, ett par som ska
adoptera. Om du har många anställda kan det vara
svårt att ha koll på allas privatliv och därför är det
viktigt att tänka till innan du förutsätter att det är
den klassiska mamma-pappa-barnkonstellationen.

Relaterat:
Utredarna - Socialdepartementet har smygavskaffat målet om delad föräldraledighet