17 oktober 2011

Unionen utreder holländsk modell om flexibla arbetstiderVardagspusslet
Nederländerna har Europas kanske gladaste arbetsliv, skriver regionstyrelsen i Stockholm i en motion till Unionens kongress

Kollega:
Efter omröstning i kongressen, Unionens högsta beslutande organ, har förbundet fått i uppdrag att utreda "modell Holland".
Modellen innebär bland annat att individen har möjlighet att själv bestämma över sin arbetstid, huruvida man ska jobba fler eller färre timmar, och också hur timmarna ska förläggas.
Rätten gäller på alla företag med mer än tio anställda.

Även Arbetarrörelsens Tankesmedja tar upp denna modell i sin rapport "Arbetstider och ett hållbart arbetsliv"