27 oktober 2011

Dansk arbetsförmedling åsiktsregistrerar sjukaDanmark har en lång väg tillbaka att vandra, förhoppningsvis går det nu som Annarkia säger åt rätt håll. Men problemet är att
Danmark har under 10 års högerpolitik förändrats mot ett samhälle där främlingsfientlighet och rasism blivit vardag.
Ett skrämmande exempel på vilken attityd som sprids i högervindars fotspår är det som Arbetaren skriver om.
Arbetsförmedlingen i danska Svendborg har registrerat sjukskrivnas deltagande i politiska manifestationer. Ett mått på deras arbetsförmåga, menar arbetsförmedlingen, ett solklart brott mot grundlagen menar kritikerna.
Varje lördag, sedan i mars i år, håller gruppen Syg i Svendborg – Sjuk i Svendborg – stillsamma manifestationer i stadens centrum. Manifestationerna är en protest mot hur sjukskrivna och medborgare som söker förtidspension behandlas i kommunen och av arbetsförmedlingen Jobcenter Svendborg.
[...]
Registreringen av uppgifterna är en grov överträdelse av såväl Danmarks grundlag som den europeiska människorättskonventionen. Det anser Kirsten Ketscher, professor vid Köpenhamns universitet.

– Jag har aldrig hört om något liknande fall. Det är mycket, mycket allvarligt.
[...]
Arbetsförmedlingens chef Birgit Bagge menar att registreringen är relevant, då deltagande i en demonstration säger något om personens arbetsförmåga.
Hon menar alltså som myndighetschef på allvar att en som är sjukskriven och behandlas illa inte får protestera mot sin situation så som också skett i Sverige i och med bland annat påskuppropet?
Jag undrar om det anses bryta mot arbetsförmågan att rösta också?

Media om danska valet: