27 oktober 2011

Lärarna har sämre arbetsmiljö än nånsinI dagarna har Lärarnas Riksförbund publicerat en stor arbetsmiljöundersökning den visar på att det är en alarmerande situation för lärarna och i förlängningen eleverna.

Lärarnas riksförbund:
Undersökningen om arbetsmiljön bland ca 900 lärare visar bland annat:

· Drygt var tredje lärare – 36 procent – uppger att deras arbetssituation har försämrats det senaste året.
· 90 procent uppger att de administrativa uppgifterna har ökat de senast fem åren - utan att andra arbetsuppgifter försvinner.
· Varannan lärare i undersökningen får inte den ro och avskildhet som de behöver för att förbereda lektioner och ta del av, bedöma och ge respons på elevuppgifter.
· 60 procent av lärarna uppger att de har sömnsvårigheter på grund av sin arbetssituation.
· 16 procent av lärarna har upplevt hot, och sju procent har utsatts för våld – vilket är en kraftig ökning jämfört med vår tidigare undersökning.


De flesta lärare trivs med sitt egentliga undervisningsuppdrag.
[...]
Men nu måste arbetsgivarna komma till rätta med dessa omfattande arbetsmiljöproblem. Lärarna måste få vara lärare, inte administratörer, säger Metta Fjelkner.


Läs mer på LR:s blogg i inlägget Lärarnas situation har blivit ohållbar och mer om undersökningen i Svenska Dagbladet och Fria Tidningen

Här är arbetsmiljöundersökningen