26 oktober 2011

Osund konkurrens i åkerinäringen
Det är inte ofta det händer, men ibland gör det det.
Svenskt Näringsliv, Svenska Transportarbetareförbundet och Sveriges Åkeriföretag har alla gått samman kring en gemensam fråga.

Den osunda konkurrenssituation som råder inom åkeribranschen och det faktum att det, oavsett regering, inte görs något för att förhindra den uppkomna situationen, trots att det finns möjlighet från politiskt håll att göra något åt det.

SN, ST och SÅ har gått samman i ett gemensamt remissvar till Näringsdepartementet - remissvaret står att läsa här i PDF-format.

Kravet som framförs kan inte vara orimligt: Att den yrkestrafik som bedrivs i Sverige skall bedrivas till svenska löner och under svenska arbetsvillkor.
Det är inte rimligt att det råder närmast slavkontraktsförhållanden inom åkerinäringen. "F-skattare" i sina hemländer får "förmånen" att köra till extremt låg lön under omänskliga förhållanden. Läs gärna mer i Transportarbetaren, som går att bläddra i som PDF på nätet här.

För en gångs skull är vi överens. Vi har alla intressen att bevaka i detta. Vill Svenska Transportarbetareförbundet ha några chaufförer som medlemmar, vill Sveriges Åkerier bedriva någon verksamhet, vill Svenskt Näringsliv kunna ställa krav på kvalitén på våra inrikeskörningar så måste Catharina Elmsäter-Svärd lyfta frågan och se till att vi får ett svar på hur detta ska hanteras.

Det här har pågått tillräckligt länge.
Det handlar om lönedumpning. Det handlar om människohandel. Om människor som utnyttjas för att kapa kostnader för oseriösa företag som vägrar se att det är just människor det handlar om.
Och det får alldeles för lite uppmärksamhet.