26 oktober 2011

Malmö ska upphandla seriöst
"Vita jobb" -
ett tvärfackligt projekt för seriösa upphandlingar - lanseras nu i
Malmö.

Nu har Malmö kommun bestämt sig
för att inte anlita oseriösa entreprenörer vid upphandlingar - och att berörda
fackförbund ges en roll i att hålla koll på företagen. Modellen kallas Vita jobb och är ett samarbete som pågått i flera
år mellan sex fackförbund, däribland Svenska Transportarbetareförbundet.

De svarta jobben ska därigenom stoppas; läs mer i Sydsvenskan och i LO-tidningen.

Malmö tar därmed efter det tidigare projektet i Stockholm, som pågick 2002-2006, men som den borgerliga majoriteten slopade ganska snart efter maktövertagandet 2006.

I Stockholm infördes i stället en "konkurrenspolicy" som, menar Svenska Transportarbetareförbundet, var en starkt bidragande orsak till bland annat de olika försöken att dumpa villkoren inom renhållningen. I kölvattnet följde bland annat försämringar hos LLAB (Liselotte Lööf AB) och en vild strejk, samt att en annan entreprenör gick i konkurs i september 2010.
I mars 2011 gav riksdagen i uppdrag till regeringen att se över Lagen om offentlig upphandling, så att det ska vara möjligt att ställa krav kring personalens villkor. Sverige är sämst inom EU på detta, enligt en forskningsrapport.

- Det är bra att Malmö nu tar täten för
rimliga upphandlingar. Och det är också en uppmaning till andra fackligt och
politiskt aktiva runt om i landet, att driva samma fråga i sina hemkommuner,
säger Martin Viredius, Svenska Transportarbetareförbundets tredje vice ordförande.

I Stockholm, däremot, har
majoriteten i landstinget nyligen röstat ned en liknande motion.