6 april 2011

Det är en begynnande revolt på gång i Sverige...

Sergels torg i Stockholm, plats för många
tidigare och framtida demonstrationer
mot nedskärningar och försämringar

Vi kan så gott som dagligen läsa om alla tokigheter regeringen hittar på rörande arbetsmarknaden och socialförsäkringarna. Opinion bildas bland arbetslösa, sjuka, läkare, socialsekreterare och andra.

Det är på tiden att fler och fler reser sig upp och visar civilkurage och protesterar över den nedmontering av vår välfärd som nu pågår. Senast i raden av protestaktioner är socialsekreterare som gått ihop och kallar sig Nu bryter vi tystnaden.
”Nu bryter vi tystnaden är ett tvärfackligt samarbete mellan fackförbundet SKTF och Akademikerförbundet SSR”
De får även stöd från EPSU (den europeiska samarbetsorganisationen för offentliganställda i Europa)

SKTF-tidningen skriver:
”Precis som andra anställda har ni rätt att ha tillräckligt med personal, tid och resurser både till hjälpbehövande klienter och för att ni ska klara jobbet utan stress”
Eftersom allt fler nu söker försörjningsstöd för att klara sin ekonomi blir arbetsbördan mycket hög för Sveriges alla socialkontor. Gruppen arbetslösa som inte har rätt till A-kassa ökar stadigt. Många lämnade arbetslöshetsförsäkringen när avgifterna höjdes, och det ekonomiska ansvaret för dessa flyttas från staten och socialförsäkringarna över på kommunerna.

Läkare runt om landet börjar mobilisera sig och kräver rätten till att äga sjukförsäkringen. Deras krav är:
”Sveriges läkare och tillika läkarkår ska äga sjukförsäkringen. Vad det innebär rent praktiskt är att alla våra läkare runt om i landet har rätten att äga det sista ordet i rätt om sjukpenning. Bedömningen om vem som har möjlighet att återgå till arbete, och främst och först inom vilken tidsram det är möjligt.”
Detta är bra, givetvis ska läkarna inte bli misstrodda av Försäkringskassans olika förtroendeläkare som på grund av regler regeringen satt, tvingas neka svårt sjuka rätten till sjukersättning.

Så har vi då Påskuppropet som vi skrev om den 29 mars, som ligger närmast i tid, den 25 april går folk man ur huse i städer runt om i vårt land och protesterar mot utförsäkringarna.

Den 28 augusti kommer ytterligare en manifestation, den handlar om hela Välfärden och kommer äga rum på Sergels Torg i Stockholm.

Det verkar som vi svenskar inte är så sovande trots allt.