5 april 2011

Övertiden ökar


Allt fler jobbar övertid i Sverige. Faktiskt så mycket som var femte sysselsatt arbetar längre än vad deras tjänst kräver en vanlig arbetsvecka.

Detta visar Du&Jobbet som beställt uppgifter från Statistiska centralbyrån, SCB.

Och siffrorna är slående, enligt Du&Jobbet.

Det är rekord. För tio år sedan var det mindre än var tionde.

Under 2010 arbetade vi över 4,6 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 115 000 heltidsjobb, eller cirka 6 timmar i genomsnitt för dem som jobbar över.


Framförallt är det chefer av olika slag som jobbar övertid. 38,1% av gruppen verkställande direktörer och verkschefer och 32,1% av gruppen drift- och verksamhetschefer jobbar över en normal arbetsvecka. Också brevbärare (27,5%), företagsekonomer (26,1%) och fordonsförare (25%) jobbar ofta övertid.

Övertidsuttaget har ökat inom industrin de senaste åren enligt Du&jobbet:

Statistiken visar att efter finanskrisen så vänder åter övertidsuttaget uppåt, framför allt i industrin. Jämför man 2009 och 2010 så ökar övertiden mest i yrken, som maskinoperatörer, plus 9,5 procentenheter, montörer, plus 7,2 och gjutare, svetsare, plåtslagare, plus 4,3.


Tro sjutton att det här lagförslaget är aktuellt. Frågan är när det ska sluta - när är nog nog?