3 april 2011

Kristersson lovar och lovar - dags att leverera


TCO uppmanar socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (m) att "Återupprätta sjukförsäkringen!" Uppmaningen innehåller i korthet:
  • TCO föreslår att en rehabiliteringsersättning införs för dem som är för sjuka för att arbeta men som inte bedöms sjuka för all framtid och har uppnått maximal tid med sjukpenning.
  • TCO föreslår också bland annat att sjukförsäkringens tidsgränser blir rekommendationer och att bedömning om arbetsförmåga bör göras av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan tillsammans.
  • TCO föreslår också att en rehabiliteringsombudsman inrättas.
TCO anordnade därför ett seminarium där, man bjöd in Ulf Kristersson och de övriga partierna. Den enda som inte dök upp var just Ulf Kristersson. Regeringen har vid flera tillfällen lovat att komma med besked om sjukförsäkringen men det blev inget den gången heller. Senaste budet är att svar kommer till våren, säger han till rapport på SVT.

Dagen innan tillkännagav Kristersson att bedömningsgrundarna för arbetsskador ska ändras hos försäkringskassan. Som vi har skrivit tidigare är ett kassaarbete minst lika tungt som ett industriarbete men de bedöms helt olika. Handelsanställdas förbund ställer sig i ett pressmeddelande bakom ett sådant förslag. Men något besked om när detta ska ske ger Ulf Kristersson inte här heller .

Kristersson nu är det dags att leverera de du lovat.