6 mars 2011

Slitigt jobb för butikspersonal


Inte förvånande, men nog så skrämmande. DN:
”Att jobba i livsmedelsbutik kan vara slitsamt för kroppen — helt i klass med tungt industriarbete. Och det är framför allt kvinnor som drabbas, för det är oftast de som sköter den monotona arbetsuppgiften att sitta i kassan.

[…]

Av studien framgår att kvinnor i högre utsträckning än män känner höga prestationskrav och upplever att de har lågt inflytande över arbetet. Martine Syrjänen Stålberg tror att det faktum att så få får sina arbetsskador godkända gör att benägenheten att anmäla generellt är låg.”