5 mars 2011

En seger för svensk arbetsrätt


Idag kan man på Socialdemokraternas och Vänsterpartiets hemsida läsa glädjande pressmeddelanden om denna seger.

Jonas Sjöstedt: (V)
Idag förlorade regeringen för första gången denna mandatperiod en votering i EU-nämnden. Arbetsmarknadsminister Hillevi Engtröm kan nu inte rösta för ministerrådets slutsatser om sysselsättningfrågor såvida inte de förändras så att det tydligt framgår att kollektivavtal ska respekteras och att social dumping ska bekämpas.

[...]

-Regeringen har varit helt ovillig att agera för att skydda svenska löntagares villkor och kollektivaavtal i EU. De har inte heller velat göra något mot den sociala dumping då arbetskraft från andra EU-länder utnyttjas till dåliga villkor.

[...]

Hillevi Engström saknar nu mandat för att rösta för de rådsslutsatser som bland annat kräver försämrade pensionsvillkor, ingrepp i medlemsländernas lönebildning och anställningsformer.


Marie Granlund, talesperson (S) i EU-frågor:
Det är viktigt eftersom vi vill att Sverige och EU ska konkurrera med kompetens och inte med låga löner. Det är också viktigt att EU respekterar parternas självständighet och ingångna avtal på arbetsmarknaden

Marie Granlund menar att regeringen vilseleder när den talar om att bevara den svenska modellen.
– När det verkligen blir på allvar är den svenska regeringen av tyst och passiv. Nu är det i stället riksdagen som tvingar regeringen att slåss för den svenska modellen.

De två andra partierna som stödde reformen har dock inte något pressmeddelande om detta. Inte heller någon av Allianspartierna ansåg detta angeläget att berätta om.
På Regeringens hemsida berättas det dock att Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström och Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson är Sveriges representanter på rådsmötet den 7 mars.


Aftonbladet går bakom kulisserna på mötet.