4 mars 2011

Överenskommelsen om migrationen - ”Inte allt åt alla”

”Inte allt åt alla” så säger migrationsministern Tobias Billström (m) i intervju i radioprogrammet Studio 1 i P1. Och det är det som genomsyrar överenskommelsen mellan Miljöpartiet och Alliansen. Överenskommelsen lämnar många frågor öppna men vad som är anmärkningsvärt är vad som inte står i överenskommelsen. Det som inte står är hur man ska komma åt de oseriösa arbetsgivarna som hänsynslöst utnyttjar utländsk arbetskraft. Problemet är att det inte finns någon kontroll att arbetskraften som kommer hit får rätt lön och villkor så som lagen kräver. Idag utnyttjas människor med hot om att utvisas. På ett europeiskt plan blir konsekvensen att dagens migrationspolitik kommer att leda till att vi får människor som tillåts arbeta i länder med tillfälliga uppehållstillstånd men nekats möjligheten att rota sig, skaffa ett hem, i länder de levt i under lång tid. Det menar Frida Metso på Flyktingbloggen.

Vi måste få en kontrollinstans som garanterar att lagen efterlevs och utan hot om utvisning. Annars blir det en tandlös lag som skjuter lösa skott från höften.

Men vi ska inte bara vara kritiska utan glädjas åt att vissa grupper av papperslösa, men inte alla, kan komma att få rätt till subventionerad vård och till skolgång för barnen, men först ska detta utredas. Att man äntligen börjar tro på vetenskap istället för en passmyndighet känns tryggt. För idag är det så att ett pass är mer trovärdigt än ett dna-test att en mor barn till sina barn enligt dagens migrationsregler.

Till sist vill jag avsluta att citera Kalle Larsson på Flyktingbloggen

Låt mig också kort säga nåt om det påstådda syftet att ”hålla SD borta från
påverkan”. Det är helt enkelt fel. Om regeringen lägger ett
migrationspolitiskt förslag så skulle de tre rödgröna partierna aldrig kunna
enas med SD om ett annat förslag. Det betyder att vid en omröstning i riksdagen
skulle de rödgrönas förslag först ställas mot SDs och där vinna. Sedan skulle
det rödgröna förslaget ställas mot regeringens och då förlora, eftersom SD
aldrig skulle kunna stödja det rödgröna förslaget på ens en enda liten punkt.
Hela argumentet att just denna överenskommelse skulle hålla SD borta från
inflytande är alltså, just det, grundfalsk.
Tack!