4 mars 2011

Arbetsmarknadspolitiken på väg mot undergång?DN skriver i en artikel den 2 mars att Socialdemokraterna och Miljöpartiet begär debatt i riksdagen om jobben. Den här debatten kommer 1 år för sent. Den skulle ha tagits innan valet, så fokus hade vart på jobben och inte på jobbskatteavdragen. Men bättre sent än aldrig, det är bra att det nu tas tag i arbetsmarknadspolitiken och att Jobb och utvecklingsgarantin debatteras.

Enligt Anders Borg är arbetslösheten på väg ner mot 80-tals nivåer enligt Politikerbloggen. Är det verkligen arbetslösheten som är på väg ner eller är det sysselsättningen som är på väg upp? I en undersökning som Riksrevisionen gjort om Jobb och utvecklingsgarantin (JUG) så gick 48 % av Arbetsförmedlingens totala programverksamhet åt till JUG 2009. Under det året var det totalt 61000 personer per månad som var sysselsatta inom JUG. Riksrevisionen skriver vidare att
”Antalet platser inom garantin dessutom kommer att öka 2010-2012”.
Och delar av det resultatet av det ser vi nu.

Så om det är sysselsättningen totalt, Anders Borg menar, så är han rätt ute.Om det är riktiga jobb han menar då är han fel ute. Ylva Johansson skriver i sin blogg att:
”regeringen har noll koll”
Ylva skriver vidare att
” De långtidsarbetslösa i Fas 3 beräknas öka dramatiskt fram till 2014, trots uppgången. Samtidigt har allt fler företag svårt att få tag i personal med rätt kompetens. Arbetsmarknadspolitikens huvuduppgift, att göra så att de arbetslösa kan ta de lediga jobben, har fallerat.”


Det finns alltid 2 sidor av samma sak och det pågår stora protester mot JUG och i synnerhet Fas3. Som vi skrev om den 27 februari så har Arbetsförmedlingen stramat åt sin budget så att det försvårar för en som ny arbetslös och för de som är i de första Fas stegen, att få praktik och på så sätt få ett nytt jobb. Då återstår bara Fas3 och i den fasen har man ingen rätt till utbildning. Det kommer att bli svårt att bemöta arbetsmarknadens behov av kompetent arbetskraft, om inget drastiskt görs för att gå arbetsmarknaden till mötes.

I JUG är det försäkringskassan som sköter utbetalningarna och får svara på frågor om regler och annat som en arbetslös i JUG kan behöva hjälp med. Att då fatta beslut om att stänga försäkringskassans lokalkontor runt om i landet, är inte försvarbart. Redan i november 2006 började nedmonteringen av försäkringskassan när man planerade att stänga 9 av 10 kontor. Då – liksom nu – var det stora protester landet runt, främst från PRO (Pensionärernas riksorganisation). Nu när regeringen beslutat att helt stänga alla lokalkontor så drabbar det inte bara sjuka och pensionärer.

Vad kommer att bli nästa steg i arbetsmarknadspolitiken? Jag är rädd för att vi inte vill veta det.