7 mars 2011

SKTF ryter till mot löneskillnader mellan män och kvinnor


Det här bör undersökas vidare. SVT:
”Ekonomer som jobbar i kvinnodominerade branscher kan tjäna flera miljoner mindre än kollegorna på mansdominerade jobb. Trots att man i grunden har ungefär samma jobb. Det menar fackförbundet SKTF, som vill se nationella insatser.”
Veronica Karlsson, styrelseledamot i SKTF berättar:
”-Kvinnors löner är ungefär 15 procent lägre, och det smittar av sig på hela arbetsplatsen. Det här gör att under helt arbetsliv så kan skillnaden bli 2 till 4,5 miljoner kronor om man väljer att arbeta i kvinnodominerad sektor”