3 april 2011

Nya ledare i alla centralorganisationerna: LO, TCO och SACO


Först ut att byta ut sin ledare blir SACO något förvånande. Förvånande på så sätt att både Sture Nordh på TCO och Wanja Lundby-Wedin på LO redan innan aviserat sin avgång. Men Anna Ekström blir alltså först att lämna sin post redan den 23 maj. Hon kommer bli ny Generaldirektör för Skolverket.
Enligt Sacos stadgar inträder Sacos förste vice ordförande Richard Malmborg som ordförande till dess en extra kongress har hållits och ny ordförande valts.


TCO:s starke man Sture Nordh var den förste att avisera att han inte fortsätter som ordförande. Det gjorde han redan i November 2010.

10-12 maj samlas TCOs kongress...
Kongressen har temat "Möte med framtiden" och fokus kommer att ligga på både sakpolitik och fortsatt facklig förnyelse.


Slutligen kommer inte heller LO:s och Europafackets ordförande Wanja Lundby-Wedin fortsätta på sin post.

Wanja Lundby-Wedin var den första kvinnliga LO-ordföranden och har suttit i ledningen i 16 år och på ordförandeposten sen 2000.

Hon fyller 60 nästa år och det är därmed helt naturligt att hon slutar då, enligt de gamla reglerna för hur länge en förtroendevald ska sitta.
Det blir spännande att se vem som tar över. I dagsläget finns inga tydliga efterträdare i något av fallen.

Vidare läsning: