24 augusti 2011

Vår välfärd – snart ett minne blott?
Det är frågan alla löntagare borde ställa sig. Det är dags att ta ställning till om man vill ha den lilla välfärdskärna som Alliansen så varmt förespråkar eller om man vill ha en välfärd för alla i statlig regi, finansierad av skatteintäkter vi alla bidrar med. En välfärd lika för alla, som socialisterna förespråkar.

Alliansen hävdar att människor ska vara fria att själva välja och tror att allt går att lösa med skattesänkningar. Som det ser ut idag 2011 är inte människor fria att välja, en stor grupp är satta på ”undantag”. Alla som är sjuka, alla som är utförsäkrade, alla arbetslösa och många pensionärer. Även många som har tillfälliga anställningar på timmar eller korta vikariat eller studerar, kan inte heller anses fria att välja.

För att vara fri att välja så krävs en inkomst som tillåter det, detta har Alliansen glömt bort, eller väljer att blunda för. För alla de som inte kan köpa en egen sjukförsäkring eller betala höga A-kassa avgifter, finns inget val. Dessa människor ingår inte i demokratin i Sverige idag. Dessa människor växlar regelbundet, för nya som blir sjuka eller arbetslösa eller går i pension, tillkommer varje dag i vårt land. Det är inte en grupp som ständigt är den samma.

Det finns mycket statistik och siffror på just detta, men bakom varje siffra finns en människa. Det kan vara en granne, en arbetskamrat eller en anhörig. Ska vi då välja att blunda för dessa? En gång i tiden var ordet solidaritet stort i Sverige. Nu hör man sällan någon använda det ordet. För er som glömt:

Solidaritet (av latinets solidum, hela summan, kapitalet) innebär för kollektiv att gemensamt ta ansvar för något, inbördes gemenskap, att i egenskap av del av en grupp verka hänsynsfullt utan egenintresse för denna grupps bästa.


Just detta har Alliansen missat och det är det som är den stora skillnaden mellan Höger och Vänster.

Nu på söndag hålls en Välfärdsmanifestation på Sergelstorg i Stockholm för att värna om välfärden och om möjligt, ta den tillbaka till det den en gång var. Att höja standarden på vår välfärd, gör inte människor lata och arbetsovilliga, den gör inte heller människor friskare. Däremot gör den människor tryggare. Så alla som inte tagit ställning, det är hög tid att göra det nu.

Idag löntagare - i morgon kanske arbetslös eller sjuk…