24 augusti 2011

Arbetarrörelsen säljer ut sin historia?HISTORIELÖST:


Vi har litteratur om eller utgiven av svensk, utländsk och internationell arbetarrörelse - speglande den fackliga och politiska arbetarrörelsens historia, teori och organisationer.


Så beskriver Arbetarrörelsens Arkiv & Bibliotek (ARAB) en del av sin verksamhet.
När vi vet att det är vinnaren som skriver historien och att historien är viktig för framtiden, då väljer LO-ägda Folkets hus att införa marknadshyra för dessa lokaler. Samtidigt som ARAB inte fått höjda anslag av LO på de senaste tio åren. Konsekvensen är en flytt under tidspress.

LO-tidningen
Det lockar forskare och studenter från universitet i Sverige och andra länder, liksom fackligt och politiskt intresserade – totalt 3 000 besökare om året.

– För kontakten med dem har läget mitt i Stockholm, nära LO och de flesta LO-förbunden, varit viktigt, säger Hans Larsson, som är ansvarig för biblioteksverksamheten. Risken är uppenbar att vi för­lorar besökare och kunnig perso­nal om vi tvingas flytta ut från stan.


Ulf Jönson och Hans Larsson förstår de ekonomiska motiven, men sörjer att arkivet och biblioteket bara diskuteras som en kostnad.

– Vi vill vidga frågan, säger Hans Larsson. Vad säger de fackliga och politiska organisationer som lämnar sitt material till oss? Vad säger forskarna?

– Vi är en stolt organisation med ett viktigt uppdrag. Arbetarrörelsen har byggt upp arkivet och biblioteket därför att den insåg att om den inte har hand om sin historia, så gör ingen annan det heller.


Var det inte arbetarrörelsen som var kritisk till kapitalismen? Först sålde man ut sin media och nu marginaliserar man sin historia.

Sen kan man ju också fråga sig om det är rätt väg att gå när motparten, Svenskt Näringsliv med alla sina hangarounds satsar miljarder på opinionsbildning.


Rekommenderad läsning
Olofpalme.org drivs förresten av ARAB