23 augusti 2011

LO spikar avtalskravenAVTALSRÖRELSE 2012:

Nu har startskottet gått för 2012 års avtalsrörelse.
Inget är nytt under himlen. LO sätter sina krav och Svenskt Näringsliv säger Nej med det eviga argumentet att det inskränker deras rätt att leda och fördela. Något förvånande dock att de inte i den här avtalsrörelsen säger att det inskränker deras rätt att anställa och avskeda. För det är egentligen det de menar, vilket den nya "web-boken" arbetets marknad förklarar på ett bra sätt.

Här är huvuddragen i LO:s avtalskrav.

LOs styrelse vill begränsa möjligheterna till visstidsanställning. Idag kan olika former av visstidsanställningar staplas på varandra och pågå upp till fem år. Detta vill LO-styrelsen begränsa till maximalt två år.

Ett förbundsgemensamt agerande i syfte att motverka de könsmässiga löneorättvisorna föreslås också. Ett särskilt utrymme ska tilldelas avtalsområden med stor andel kvinnor och lågavlönad.

Rekommendationerna innehåller också krav på förbättringar i avtalsförsäkringarna. Bland annat vill LOs styrelse att den som drabbas av en arbetsskada ska få 100 procentig ersättning för inkomstförlusten redan från den första sjukdagen.

Lönekraven vill LO-styrelsen återkomma till och rekommenderar därför representantskapet att ge LO-styrelsen mandat att fatta beslut om detta.

Förslaget kommer att behandlas av LOs representantskap när de sammanträder i ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm måndagen den 29 augusti klockan 13.00


Vi lär återkomma i frågan.


Gammelmedia i ämnet