23 augusti 2011

Ungern inför arbetslägerARBETSLINJEN:

Arbetaren berättar om hur extrem en arbetsmarknadspolitik när det inte finns nån opposition som kan sätta gränser för vansinnet. Bered er på att hålla för ögonen.

Några nedslag i artikeln som jag tycker att ni ska läsa i sin helhet!

Den så kallade ”Ungerska arbetsplanen” innebär å ena sidan att perioden med arbetslöshetsersättning kortas från 270 till 90 dagar. Å andra sidan att de som passerat de tre månaderna erbjuds, som enda återstående alternativ för att fortsätta få ut ersättning, att skriva in sig i ett av de offentliga arbetsprojekten. Det handlar om att bygga eller laga bland annat dammar, fotbollsstadior och vägar och att gräva dräneringsdiken.
[...]
Projektet gick ursprungligen under namnet ”Nationella arbetsplanen”, men döptes om efter att det påpekats att det var samma namn som ett program som genomfördes av 1930-talets fascistiska regim i Ungern.
[...]
Högerpartiet Fidezs har egen majoritet i det ungerska parlamentet, så det är troligt att förslaget går igenom med få eller inga ändringar. Det presenterades tillsammans med en samling andra förslag, bland annat att [...] öka tiden för provanställningar från tre till sex månader och ta bort rätten för facken att förhandla om och vidta stridsåtgärder i frågor som rör arbetsorganisation och arbetsmiljö – de ska i fortsättningen bara kunna förhandla om löner och förmåner.Mer i ämnet:
Sovereign Independent / Lars Bäck / Martin Moberg / Röda Berget / Der Spiegel 1 / Der Spiegel 2 / Der Spiegel 3 /