22 augusti 2011

Skolsköterskor i Vellinge så tungt arbetsbelastade att de tvingas bryta mot lagen
ARBETSBELASTNING

”Vi har fått nog, det går inte.” I december skrev de fem skolsköterskorna i Vellinge kommun ett brev till Socialstyrelsen där de framförde att de inte längre kan ta ansvar för skolhälsovårdens kvalité, skriver Lokaltidningen Vellinge.

Enligt skolsköterskorna finns ingen tid till förebyggande hälsovård och när det gäller Socialstyrelsens nationella riktlinjer hinns bara det absolut nödvändigaste med.


Ej godkänt, är betyget från Socialstyrelsen som kräver att utbildningsnämnden i Vellinge utökar bemanningen på Sundsgymnasiet och slutar bryta mot hälso- och sjukvårdslagens krav på tillgänglighet och skollagens krav på att varje elev i gymnasiet ska erbjudas minst ett hälsobesök.Dagens tema:
Reaktioner på Juholts sommartal i Västertorp