18 augusti 2011

Kvinnor i träindustri och sjukvård oftare infertila

(Re)produktion
Kvinnor i träindustri oftare infertila

Kvinnor i trä- och möbelindustri löper 20 procent större risk än kvinnor i andra branscher att drabbas av infertilitet. Det visar en dansk studie.

Totalt ingick 57 branscher i studien. Orsaken till varför kvinnor i trä- och möbelindustri och även kvinnor som jobbar på sjukhus oftare drabbas av infertilitet är okänd.
Undersökningen är gjord av Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Motsvarigheten i Sverige är Arbetslivsinsti... Nej visst ja, det var nedlagt det.