25 augusti 2011

Ingen utveckling för inhyrdaDet som jag och många med mig ser varje dag på våra arbetsplatser är nu också fastlagt i en forskningsstudie gjord av Hannes Kantelius på Institutionen för arbetsvetenskap på Göteborgs universitet.

LO-tidningen

57 personer har intervjuats till studien, både arbetare, tjänstemän, personalchefer och ordinarie anställda vid olika industriföretag samt vid en statlig myndighet.

Ingen av de inhyrda uppger att de någonsin haft ett utvecklingssamtal. Därmed har ingen heller erbjudits någon form av utveckling.
[...]
- Långtidsinhyrda upplever ofta sin tid på kundföretagen som en återvändsgränd. Tiden som inhyrda ger dem inte några kunskaper, kompetenser, erfarenheter, nätverk, kontakter eller liknande som de upplever har stärkt deras anställningsbarhet, det vill säga deras möjligheter att hitta ett annat arbete, säger Hannes Kantelius.


LO-Tidningen har försökt nå Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström utan framgång. I sin blogg sågar han dock hela studien.


Detta är inte helt förvånande då Bäckström på ett fascinerande nitiskt sätt ifrågasätter all kritik som riktas mot bemanningsbranschen.
Men om det nu mot förmodan skulle vara sant, då är det ca 50 000 anställda som inte tillåts bidra till att utveckla sig själva eller Sveriges framtida konkurrenskraft.


Här kan du hämta studien