30 mars 2011

Walmart ställs inför rätta


Världens största detaljhandelskedja åtalas i det största ärendet någonsin gällande könsdiskriminering. Företaget anklagas för att de kvinnliga anställda systematiskt nekas samma löneutveckling som de manliga och att de hindras från att göra karriär i företaget.

Irma Herrera, en av advokaterna i ärendet, intervjuas i SVD:
–Det är vare sig rätt eller särskilt snyggt att landets största arbetsgivare skulle kunna komma undan med utbredd diskriminering mot kvinnor som till råga på allt dessutom är själva ryggraden i affärsverksamheten, både som anställda och som konsumenter.

Som trainee för en chefsroll inom Walmart ska männen, enligt Irma Herrera, i snitt ha fått en lön på 23 200 dollar, att jämföra med 22 400 dollar för kvinnor i samma position. För en butikschef är skillnaderna än större – där kan männen i snitt kvittera ut en lön om 105 000 dollar per år, vilket kan jämföras med 89 000 dollar för kvinnorna, enligt SVD.

Ärendet är en tio år lång historia där det från början var sex kvinnor som drev frågan. 2003 utvidgades det till att innefatta alla kvinnor som varit anställda i företaget sedan 1998; sammanlagt över 1 miljon nuvarande och tidigare anställda.

US Supreme Court ska först och främst besluta om huruvida åtalet ska tacklas som grupptalan eller om bara ska gälla de sex kvinnorna. Walmart ser förstås helst det sistnämnda scenariot. Vid gårdagens rättegångsdag var rätten splittrad i frågan.

Många stora företag följer rättegången då den kan bli vägledande i frågor om könsdiskriminering.

SVD, Decatur Daily,Sky News, The Globe And Mail