9 november 2010

Är Företagarnas VD medias ögontjänare vad gäller arbetskraftsinvandringen?

För några dagar sedan skrev jag ett inlägg om företagens cyniska missbruk av arbetskraftsinvandringen och Billströms hycklande.

Nu har även Företagarnas VD gått ut med kritik mot de här förhållandena.
För två år sedan infördes nya regler för arbetskraftsinvandring. I helgen rapporterade SVT om att de nya reglerna har stora brister. Det säger Företagarna som nu riktar kritik mot lagstiftare och ansvariga myndigheter.
Det finns tydliga skiljelinjer och konfliktytor mellan fackföreningsrörelsen och Företagarna.
Men här verkar även en blind höna ha hittat ett fullkorn och i den här frågan är fack och arbetsgivare fullständigt överens i sin skarpa kritik mot Billström, Engström (The silent one) och den absurda lagen som sedan 2008 reglerar arbetskraftsinvandringen.
Det är helt logiskt. En aspekt av den svenska modellen är att företagen spelar på lika villkor. Det gör de i högsta grad inte om oseriösa företag anlitar migranter att arbeta under slavförhållanden...

Eller är det inte så? Är detta bara en illusion? Man kan undra i och med att det finns en artikel på Företagarna så sent som augusti 2010 på sin hemsida prisar arbetskraftsinvandringen. Inte tror jag att Företagarnas arbetsmarknadsjurist Anders Fogelberg smygpublicerat den utan VD Anna-Stinas vetskap.

Företagarnas arbete för att förbättra reglerna gav resultat och den 15 december 2008 infördes nya regler om arbetskraftsinvandring till Sverige från länder utanför EU (tredje land). (För medborgare inom EU gäller fri rörlighet).

Reglerna som infördes 2008 har lett till en mer efterfrågestyrd och mindre reglerad invandring av arbetskraft från tredje land. Tidigare skulle behovet prövas av en myndighet. Det är nu istället arbetsgivarna som avgör behovet av arbetskraft och arbetskraftsinvandring tillåts inom alla yrkeskategorier.
Men visst har man kritik! Mot Billström? Nej, mot det lilla inflytande som facket har fått behålla.
Företagarna har dock kritiserat utformningen av reglerna i det avseendet att ärendet sänds till facket för yttrande om lönevillkoren m.m. Detta leder troligen till att många företag som inte har kollektivavtal drar sig för att täcka sina behov av arbetskraft via arbetskraftsinvandring. Givetvis är detta ett stort problem då cirka hälften av de små företagen inte har kollektivavtal.
Vad skönt... jag tänkte för en liten stund att vi hade gemensamma intressen. Ordningen återställd


För övrigt vill jag låta ljuset skina på denna lysande och nya sajt Tacka Alliansen av Alliansfritt Sverige-gänget.