9 november 2010

kollektivavtal ? nja..........

Efter Claes senaste inlägg angående Securitas och deras motvilja mot kollektivavtal i USA så börjar man fundera om Svenska företag verkligen är så välvilligt inställda mot Svenska kollektivavtal eller om det är en fasad !

Svensk arbetsrätt bygger till stor del på att företagen samspelar med fackföreningarna om många frågor, t.ex möjligheten till undantag i Las vid uppsägning är endast möjlig om kollektivavtal finns.Arbetsrätten värnar till stor del om arbetarna och är unikt i världen

Det finns fler exempel,men kan det vara så enkelt att Svensk arbetsrätt gör att Svenskt näringsliv inte riktigt vågar?

Önskar att det var sanningen men det är nog så att vi under en regering som värnat arbetsrätten har det vart omöjligt för företagen säga att dom inte gillar kollektivavtal,och nu vädrar dom morgonluft. Attacker mot det kollektiva kommer öka med en arbetarfientlig regering.För finns det inget stöd där så är risken stor för fler nedskärningar framöver. 12 månaders provanställning är bara en början.

Kollektivavtalen är aldrig starkare än dom medlemmar som värnar om dem. Det är medlemmarna som är fackförbunden,inte ombuden och inte styrelsen. Den stora gruppen är styrkan!

Hoppas fackförbunden orkar och vågar stå emot,arbetsrätten byggdess under hundra år och kan inte vinnas lätt. Att regeringen klädsamt värnar om rätten att kollektivt förhandla om arbetarnas rättigheter kan snabbt brytas ner om vi inte gemensamt står upp och försvarar den.

Tobias Holmberg