13 juni 2012

Svenskt Näringsliv går över lik för att begränsa fackliga rättigheter


Svenskt Näringsliv svarade till slut på kritiken om deras och andra arbetsgivares blockad av behandlingen av mördade fackliga.


– Det är väldigt tråkigt att det har blivit så, säger Niklas Beckman, svensk arbetsgivarrepresentant i den ILO-kommitté som behandlar fall där arbetstagare eller arbetsgivare anmält att deras rättigheter har kränkts.
... – Men i år kunde vi inte enas. Det berodde på olika uppfattningar om yttranden från en expertkommitté, som hade tolkat in en strejkrätt i ILO:s konvention 87, säger Niklas Beckman.
– Konvention 87 nämner ingen strejkrätt. Vi menar att expertkommittén inte har rätt att tolka in en sådan i konventionen. Det finns därför ingen ILO-konvention som reglerar strejkrätten."


Niklas Beckman har rätt i en sak här. Nej strejkrätten står inte i text i konvention 87 men expertkommittén som Nicklas Beckman väljer att formulera ”en expertkommitté” har varit en del av ILO sedan 1926 och består av 20 av de mest ansedda experterna på arbetsrättsfrågor i världen. Det är också tillsatta och godkända gemensamt av regeringarna, arbetsgivarna och arbetstagarna. Det är alltså dessa experter som har tolkat in strejkrätten i konvention 87.


Det säger sig självt. Konvention 87 handlar om rätten att organisera sig, men även rätten att strejka. Konventionen säger att föreningsrätten och strejkrätten är likställda, båda är en mänsklig rättighet. Utan föreningsrätt, ingen förhandlingsrätt. Utan strejkrätt inget verktyg att använda i en förhandling. När företagen inte erkänner strejkrätten så är det för att de vill rycka undan mattan för facklig organisering över huvud taget.


Det viktigaste i just det här sammanhanget var dock att vi i ett FN-organ ska kunna diskutera mördade personer, personer vars enda brott är att vilja få ett drägligare liv för sina kamrater och sig själva.
Som medmänniska borde man inte blockera dessa samtal. Man utpressar inte arbetare med devisen att "om ni inte stryker rätten till strejk, så kommer vi inte diskutera mördade arbetare". Detta är inte bara inhumant det är vedervärdigt för att uttrycka mig med milda ordalag.


Jag kan inte annat säga än skämmes ta mig fan, skämmes!


Henrik Johansson
Deltagare på nordiska folkhögskolan, GeneveskolanSkrivit om detta tidigare:
Jag var på ILO-mötet när arbetsgivarna villkorade diskussionen om mord på fackliga med att skrota strejkrätten