19 juni 2012

Lärarfacken: Skambud från SKL

 I dagarna har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, meddelat Lärarförbundet sitt andra bud I årets avtalsrörelse. Budet innebär ett femårigt avtal med en löneökning på 4.0 under 2012, varav tre år utan angivna löneökningsnivåer. 
På torsdagen sa Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund nej till SKL:s bud. SKL hade föreslagit ett femårigt avtal, där det första året skulle ge 4,0 procent, det vill säga 1,4 procent mer än andra grupper, och andra året 0,2 procent mer än andra grupper. De tre sista åren saknade garanterade nivåer.
Lärarförbundet har räknat ut att förslaget garanterade en lärare i snitt 364 kronor mer i månaden än vad andra grupper har fått.
– Det är inte ett  första tydligt steg mot den uppvärdering som hela tiden har varit vårt krav. Första året med 1,4 procent mer var hyfsat men sen tog det slut, säger Eva-Lis Sirén.
De tre sista åren skulle löneökningarna avgöras på lokal nivå i kommunerna. Om kommunerna då inte skulle vara beredda att satsa på lärarna skulle det inte gå att göra något åt det, eftersom avtalet inte skulle kunna sägas upp.
– Det vägde tungt in i beslutet att avvisa budet. Nejet kommer uri en brist på tillit, i allt för många kommuner har vi sett att man har gett lärarna minsta möjliga löneökning, säger Eva-Lis Sirén.

Detta är det andra bud som SKL har lämnat och även det avvisades enhälligt av Lärarförbundets representantskap, på rekommendation av Lärarförbundets styrelse.

Lärarförbundet har tidigt varit tydliga med att de lägger ribban högt I årets avtalsrörelse, som de själva beskriver som den kanske viktigaste någonsin. De skickar också ett meddelande inför den stundande medlingen, att årets avtal måste betyda ett tydligt första steg mot den höjning de har som slutlig målsättning, alltså 10 000 kronor mer I månaden.

Lärarförbundet utesluter inte att en strejk kan bli aktuell till hösten, men säger också att det är alldeles för tidigt för att uttala sig ytterligare om stridsåtgärder. Att stödet för lärarnas kamp för högre löner är starkt råder dock ingen större tvivlan om. Både I den egna kåren och bland ledande politiker, såväl som I den allmänna opinionen, har medhåll hörts.

Det är ett faktum att det inte råder något överskott på utbildade lärare I Sverige och att allt färre väljer att utbilda sig. Då vore det inte mer än rimligt med en höjning av lönerna för att förstärka yrkets status, visa uppskattning för de som arbetar hårt I dagens skola men självfallet också för att locka fler till läraryrket. Att antalet lärare I Sverige är sinande är ett allvarligt samhällsproblem och det är dags att även arbetsgivarsidan förstår detta.