15 maj 2012

Swedfunds ansvarslösa utnyttjande av arbetare

DUBBELMORAL: Swedfund ägs till 100 % av staten och rapporterar till UD. De ska erbjuda riskkapital i länder som kan ses som tillväxtmarknader. Till exempel Afrika, Östeuropa, Asien och Latinamerika. Många av dessa länder är sådana som kallades för U-länder (utvecklingsländer)
Målen för Swedfunds verksamhet är att bidra till ”att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor”
kan man läsa på Swedfunds hemsida. På senaste tiden har de däremot fått kraftig kritik från alla möjliga håll just på den punkten. De enda som verkar gynnas fullt ut av investeringarna är företagen själva som till exempel Addax Bioenergy som ägs av en Schweizisk miljardär och som har roffat åt sig mark utan hänsyn med avtal på 50 år. De har ägnat sig åt "landgrabbing" och i samma veva satt de tidigare fattiga landägarna på bar backe med tomma löften om att få jobb på de nya arbetsplatserna. Det löftet har inte infriats. Ekot berättar dessutom om att minst 6 av de företag som Swedfund investerat i, kränker arbetsrätten. Något som Swedfund inte brytt sig om att kontrollera. Det enda som kontrollerats är de finansiella redovisningarna. Sociala frågor står tydligen lågt i kurs trots den vackert formulerade målsättningen. Så vem gynnas egentligen av Swedfunds investeringar? De fattiga gör det inte i alla fall. Bonus: Gunilla Källenius - Biståndet och Swedfund