16 maj 2012

HRF strandar förhandlingarna

HRF möter samma ljumna mottagande av arbetsgivarorganisationen under avtalsförhandlingarna som Handels gjorde. Av sju inbokade möten har Visita och HRF enbart träffats vid två tillfällen och totalt 2 timmar och 31 minuter. Dessa möten upplevs som fruktlösa eftersom Visita inte är intresserade av att diskutera de allmänna villkoren i avtalet.

Visita menar att man förhandlat genom att föreslå frivillig medling. Att föreslå frivillig medling innebär att Medlingsinstitutet utser en förhandlingsledare eller medlare i förhandlingarna. Detta kan rimligtvis inte anses vara en konstruktiv förhandling mellan parterna. Till detta ska läggas att Visita inte lagt ett motbud på något annat än HRF:s lönekrav.
- Det är ytterst nonchalant mot oss som motpart men framförallt mot alla anställda i branschen att inte ta det tillfälle som en avtalsrörelse ger för att diskutera hur vi avtalsvägen kan utveckla villkoren i branschen, säger Ella Niia, förbundsordförande i HRF.
Visita menar att HRF:s utgångspunkt härstammar ur en orealistisk omvärldsbild och att detta är en ansvarslös hållning.
Det senaste avtalet som slöts 2010 innebar en negativ löneutveckling på 0,7% för de anställda medan enbart de hundra största företagen år 2010 gjorde en samlad vinst på över 2,3 miljarder kronor och omsatte över 39 miljarder. Till detta kan läggas att antalet arbetstillfällen i branschen ökat kraftigt tack vare den halverade restaurangmomsen och officiella siffror har visat hur restaurangernas försäljning ökat. I en egen rapport visade HRF nyligen att hotell- och restaurangbranschen går bra även i lågkonjunkturer, i motsats till många andra mer konjunkturkänsliga branscher.
HRF kräver 960 kronor mer per månad och heltidsanställd på ett 12-månadersavtal – eller 880 kronor per månad på ett 11-månadersavtal. För anställda i hotell- och restaurangbranschen är det viktigt att löneökningen blir i kronor och ören och inte i procent eftersom procentsatser på redan låga löner ger väldigt små löneökningar.
Nu väntar varsel.