19 februari 2012

De osynligas uppror - Nederländska städare i strejk

Cleaners on strike, 19 January. Photo: FNVschoongenoeg
Tusentals nederländska städare, organiserade i facket FNV Bondgenoten är sedan mer än en månad i strejk för bättre löner, sjukpenning, trygghet för tillfälligt anställda och rimlig arbetsbelastning. Anställda inom städbranschen i nederländerna har tidigare visat att organisering och facklig kamp lönar sig; 2010 organiserade dom den största strejken i nederländerna sedan 1930-talet och fick igenom ett krav på höjda löner. Arbetsköparnas svar på den framgången var att sänka kostnaderna för arbete genom att ge färre städare större områden att städa på mindre tid, något som leder till helt orimliga tidsscheman för städning. Konkurrens om kontrakt genom orealistiska städscheman förekommer även i den svenska städbranschen och förhoppningsvis kan en seger för de nederländska städarna inspirera till motstånd även här och i övriga Europa.


Labourstart driver en epostkampanj för att sätta press på städföretagen och dom som upphandlar städtjänster.