18 februari 2012

Skyddsombud varnas för fackligt arbete

Vi skrev tidigare om Dagens Arenas avslöjande reportage om arbetsmiljön vid det tyska vindkraftsföretaget Enercon, en arbetsmiljö med allvarliga brister som ledde till en persons död. DAs avslöjanden uppmärksammades även av Östersundsposten som skrev en egen artikel om företaget; ett resultat av publiciteten var att företaget utfärdade en skriftlig varning till det skyddsombud som uttalat sig i ÖPs reportage. Den skriftliga varningen kommer att bestridas av IF Metall. Skyddsombudet har dessutom nekats mer tid för arbetsmiljöfrågor och anklagas av företaget för olovlig frånvaro under den extra tid hon hittills lagt på arbetsmiljöarbete.

När ÖP frågar företagets vd för det svenska huvudkontoret om varför dom varnade skyddsombudet svarar han på ett vagt och märkligt sätt. Hans svar kan tolkas som att han tycker att anställda är anställda i första hand och fackligt förtroendevalda i andra eller kanske tredje hand och att allmänheten inte har något att göra med arbetsmiljön på ett företag.

[ÖP] - Tycker du att den fackligt förtroendevalda ska ha en varning för att vederbörande uttalade sig som facklig företrädare?
[VD]– Jag håller för mig själv vad jag tycker. Men vad vi kan göra och inte göra har inget med våra roller att göra. Vi är alla anställda som lyder under olika premisser.
[ÖP]Hur ska ni få medarbetare att vilja jobba fackligt om ni ger dem varningar när de pratar om sina uppdrag?
[VD]– Förtroendevalda företräder sina kollegor. Det har inget med medierna att göra.
Förutom att varna skyddsombudet skickade företaget ut ett internt mail till sina anställda där man förklarar hur företaget ser på saken. Bland annat försäkrar man att ingen anställd har sagts upp på grund av sitt fackliga engagemang. Det är bra men irrelevant eftersom det DA sa i sitt reportage var att ett antal fackligt aktiva, bland annat två fackklubbsordföranden, inte fått sina kontrakt förlängda. I mailet påpekar man också att man faktiskt vidtagit åtgärder som följd av den anmälan om riskerna vid nattarbete på den plats där dödsolyckan inträffade. Man glömmer att nämna att åtgärden, en inspektion, vidtogs fem dagar efter att tidsfristen för åtgärder gått ut och fyra dagar efter dödsolyckan. Man påstår också att just det arbetsmoment där olyckan skedde på något sätt skulle vara exkluderad från en anmälan som rör problem kring nattarbete i allmänhet.

På Dagens Arenas hemsida kan man läsa både Enercons interna mail till dom anställda samt mailväxlingen mellan företagets svenska vd och DA´s reporter.