1 september 2011

Vi kallar oss - daglönare, "arbetsvilliga", andra klassens medborgare...Idag släpper Almega en ny sajt om bemanningsbranschen. Benämnd "Vi kallar oss"
Det gör man för att man tycker att media och arbetstagarparten är orättvisa och taskiga mot bemanningsbranschens företrädare.

En av de främsta företrädarna för bemanningsbranschen är Henrik Bäckström som är VD för branschen. I rakt nedstigande led från Jonas Milton på Almega tjänsteföretagen och ett steg däröver sitter Urban Bäckström på Svenskt Näringsliv. Vad Almega och Svenskt Näringsliv vill det vet vi ju.
Men vad vill Henrik Bäckström? Huvuddokumentet än så länge finns här.

Eftersom högerns ekokammare antagligen kommer ta till sig det här okritiskt med hull och hår så ska vi spegla en motbild. En motbild från lite olika källor.


Arbetaren gör en historisk utblick om bemanningsbranschen i sin artikel "Inhyrningens ideologi"

Den arbetare som levde med ett bräckligt, tillfälligt kontrakt kunde aldrig organisera sig fackligt och ta strid för bättre arbetsförhållanden. Den socialdemokratiska regeringen under Per-Albin Hansson beslutade att all förmedling av arbete skulle styras av staten genom ett arbetsförmedlingsmonopol.
[...]
Men de borgerliga partierna har länge betraktat visstidsanställningar och bemanningsföretag som två sidor av samma mynt, en väg till en mer flexibel arbetsmarknad där arbetsköpare ska ha större frihet att göra sig av med personal.
[...]
Förr talades det om att inhyrd personal bara skulle tas in vid arbetstoppar. Nu har vi gått förbi det stadiet och man pratar i stället om andelen inhyrda. Ett företag som har en personalstyrka på 300 kan ha 100 personer inhyrda året runt. Man pratar inte ens om arbetstoppar längre. Här står nu bemanningsfrågan i Sverige 2010.


En annan röst om detta går att läsa i Personalarbetaren där Therese Enström, rekryterare och karriärcoach på rekryteringsföretaget Minded uttalar sig.


Therese Enström berättar om exempel där bemanningsföretag låtit sina
medarbetare resa två eller tre timmar enkel väg
till ett jobb bara dagar innan deras provanställning ska övergå till en tillsvidareanställning.
- Om medarbetaren vägrar att åka så långt för att
jobba en dag tar bemanningsföretagen tillfället
i akt och avskedar henne eller honom. Ett annat
fenomen som blivit vanligare på senare år är att
personen inte heller får bra referenser efteråt
från bemanningsföretagen.
Så vad är poängen med att hålla inhyrda då, det är ju faktiskt oftast mycket dyrare timkostnad.

Nja, var inte så säker på det. Tänk på att den där auktorisationen verkar inte vara så mycket att hänga i julgranen. Ingen av de bemanningsföretag som på olika sätt missbrukats eller missbrukat sin ställning, har tagits i örat av Almega. Utan undantag.

Det är genomgående fel lön när vi börjar granska olika bemanningar. Vi hittar fel hos stora som små bemanningsföretag. Alla företag vi granskar är auktoriserade.
- Det är inte alls ovanligt att inhyrd person får 20-30 kronor lägre lön i timmen än vad de ska ha.
- När kundföretagen tvingas betala rätt lön minskar inhyrningen, konstaterar Carina Cajander som inte vill uppge på vilka bemanningsföretag eller kundföretag man upptäckt felaktigheterna.


Arbetets marknad.se förklarar vidare om nyckelbegreppet, precisionsbemanning.

Företaget ska vid varje tidpunkt köpa precis den mängd arbetade timmar som verksamheten kräver.
[...]
Men till skillnad från de flesta andra strategier innebär inte precisionsbemanning någon verklig ökning av effektiviteten i verksamheten i en vidare mening. Strategin innebär att kostnader för företaget flyttas ner till de anställda i form av lägre inkomster och ökad otrygghet.
[...]
Men arbetsgivarnas motstånd kommer vara starkt. De ser en starkare reglering av anställningsvillkoren som ett ingrepp i arbetsledningsrätten.


Exakt det argumentet har vi kunnat se i dagarna när arbetsgivarorganisationerna reagerade (med ryggmärgsreflexen) på LO:s huvudkrav för avtalsrörelsen 2012.

Lite andra nedslag i debatten:

Ett grundproblem är att de krav som branschorganisationen Bemanningsföretagen, som är en del av Almega, ställer på sina auktoriserade medlemsföretag inte är tillräckligt specifika och strikta.


DOCK KAN ÖKNINGEN OCKSÅ ses som en större strukturell förändring: allt fler bolag inom olika branscher väljer nu att ta in personal via bemanningsföretag i stället för att anställa.


– I bemanningsavtalet står svart på vitt att man inte får hyra ut personal till företag som omfattas av en konflikt. Det är anmärkningsvärt att bland annat Manpower ändå gjort det.


Manpower vill ha möjlighet att sprida uppgifter om jobbsökande, där bland annat medlemskap i facket finns med, till sina kunder och en lång rad andra, bland annat rättsväsendet och Manpowers globala organisation.


Genom att lägga ut falska annonser om jobb har företaget kommit i kontakt med arbetslösa och bland annat värvat dem till jobbcoachning, något som ger StudentConsulting inkomster från Arbetsförmedlingen.


Bra exempel på några företag som missbrukat bemanning


Och ett till – Hallberg Rassy, ett lyxbåtföretag som slängde ut de oönskade. Bl a fackliga.


Slutligen våra tidigare inlägg om inhyrning och bemanningsbranschen

Bild: Copyright Robert Nyberg