5 september 2011

LO har nu prissatt avtalskravenLOs styrelse har i dag fattat beslut om de gemensamma kraven på löneökningar i avtalsrörelsen 2012. Kraven innebär löneökningar med 3,5 procent räknat på avtalsområdets genomsnittsförtjänst, dock minst 860 kronor per månad och heltidsanställd.

Utöver lönekravet ovan ska en jämställdhetspott på 100 kronor per heltidsanställd och månad tillfalla avtalsområden med en genomsnittsförtjänst lägre än 22.400 kronor. Genom den konstruktionen träffar jämställdhetspotten LO-förbundens kvinnodominerade avtalsområden.

Avtalens lägstalöner höjs med minst 860 kronor.

Två ledamöter har reserverat sig mot styrelsens beslut.

Samtidigt flaggar Facken inom Industrin sina lönekrav. Unionen Opinion meddelar:

Det vi nu har föreslagit är ett-åriga avtal från och med första februari 2012 med löneökningar på 3,7 procent. Förutom det så kräver vi också utveckling av föräldralönen, kompetensutveckling i form av kompetenskonton eller kompetensförsäkringar samt bättre rehabilitering.

Nu kommer den gemensamma avtalsplattformen att godkännas av respektive förbund inom FI senast den 15 september.


Rekommenderad läsning
Mellan anpassning & motstånd - insiktsfullt "om fackens avtalskrav"


Läs mer:
LO skriver om avtalsrörelsen i SvD
DN om LO:s krav

Bloggat om avtalsrörelsen:
Görans tankar och bagateller
Martin Mobergs blogg
Webbredaktör
Vi kräver bara rättvisa