31 augusti 2011

Nu ska Fas3 bli ”verkliga jobb”

Bilden visar hur borde det vara på Arbetsförmedlingen, med tillägget tillsvidareanställningar på heltid.


Arbetsförmedlingen gick den 2 augusti ut med ett pressmeddelande om att de nu beslutat att det ska bli reella (verkliga) arbetsuppgifter i Fas3

Utvärderingen av Fas 3 visar på svårigheter att hitta platser med meningsfull sysselsättning, som samtidigt inte liknar ordinarie arbetsuppgifter. Arbetsförmedlingens ledning har därför tagit beslut om fortsättningsvis tillåta platser med mer reella arbetsuppgifter.


Om inte detta tränger undan riktiga jobb så vet inte jag, vad för annat som skulle kunna göra det. En undran som också är befogad, är detta förankrat från regeringens sida? Som alla vet har riksdagen sommaruppehåll än, och oppositionen har inte fått svar från regeringen på utskottsinitiativet om vad som ska hända med Fas3. Kan Arbetsförmedlingens tjänstemän/kvinnor själva fatta sådana här beslut?

I går hade Kommunal en artikel om hur
Kommunal blir överkörda av Arbetsförmedlingen när det gäller Fas3 placeringar i vården.
Om nu Fas3 personer ska göra verkliga sysslor så är det ju inte förmedling av jobb som Arbetsförmedlingen sysslar med, utan förmedling av ”slavar” det är en skrämmande utveckling och att tvinga människor med olika bakgrund in i vården är ingen bra lösning alls.

Jag som själv är undersköterska sedan 25 år tillbaka, valde att läsa till undersköterska, just för att jag har ett stort intresse för vården och människor. De som tvingas in genom Fas3 kanske inte alls har intresse för att ta hand om människor och då kan det bli väldigt fel. Varför ska undersköterskorna fråntas sina arbetsuppgifter för att kommuner inte har råd att anställa fler? Det enda undersköterskorna kommer att få göra är att hjälpa de äldre att duscha, torka avföring, byta blöjor samt dela medicin – eller, nej - t.o.m. dela medicin tillåts Fas3 personer att göra, läs mitt inlägg om det här

Vi undersköterskor gör ett mycket bra jobb inom den kommunala vården, men vi vill kunna hinna lära känna de vi vårdar, det gör vi bäst genom att kanske sitta ner en kvart och läsa en tidning med den äldre eller gå ut på en liten promenad. Då får man veta mycket om de äldre och bygger upp förtroende. Många äldre har någon form av demens och mår inte bra av en massa olika ansikten, de behöver lugn och ro. De behöver människor omkring sig som själva valt sitt yrke och är intresserade av det de gör!

Jag vill på inget sätt nedvärdera människor i Fas3 (jag kan själv hamna där) men nog är arbetslösa mer värda än att utnyttjas i olika arbetsmarknadsåtgärder. Vad har hänt med provanställning och nystartsjobben?!
Utför man ett arbete ska man ha lön och ingå i det ekonomiska kretsloppet, med allt vad det innebär. Det finns inget annat alternativ!