1 juni 2011

Journalister hotas av uppsägning


Upsala Nya Tidnings företagsledning har rivit upp gamla arbetstidsavtal och kräver nu arbetstidshöjningar utan ekonomisk kompensation. Om de anställda inte går med på den nya given hotas de av uppsägning.

Svenska journalistförbundet, SJF, rapporterar:
I slutet av april inleddes centrala förhandlingar mellan arbetsgivarparten Medieföretagen och Journalistförbundet.

– Förhandlingarna har hittills tagit tre hela dagar men det går trögt. Vi har fått ställa in ett informationsmöte för klubbmedlemmarna eftersom det inte finns något nytt att säga. Det är viktigt att vi får svart på vitt att UNTs företagsledning brutit mot MBL för att veta hur vi kan lösa framtida tvister, säger Johannes Nesser, ordförande för journalistklubben på UNT.

Innan förhandlingarna satte igång skickade UNT:s journalistklubb ett brev till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström med följande fråga:
I ljuset av det hårdnande klimatet på arbetsmarknaden - där trygga anställningar ersatts av visstidskontrakt och anlitande av bemanningsföretag - kan det vara en tidsfråga innan den här typen av hotelser och genomförda massuppsägningar för omregleringar av anställningskontrakt blir allmänt förekommande.
Vad avser du att göra åt saken?

Hon svarar bland annat såhär i ett svarsbrev:
För regeringen är det viktigt att den svenska modellen fungerar och värnas. Detta medför bl.a. att parterna på arbetsmarknaden gemensamt kan komma överens om vissa grundläggande frågor som t.ex. lönesättning. Grundstommen i dagens system är att parterna, inte politiker, tillsammans ska förhandla fram avtal som passar dem. Därför kan och bör jag som politiker inte kommentera eller intervenera i de förhandlingar som du tar upp som nu förs.
/.../
Det är min förhoppning att det löser sig till det bästa.

Klubben skickade samma brev till Håkan Juholt, Socialdemokraternas partiledare, som på SJF:s kongress svarade muntligt:
Lagen om anställningsskydd har tunnats ut systematiskt och målmedvetet. Det du beskriver nu är en realitet inom så många LO-yrken och på så många LO-arbetsplatser och inom andra TCO-yrken och på TCO-arbetsplatser, så det är klart att det här är den nya arbetsmarknaden som är på plats där Lagen om anställningsskydd faktiskt har gröpts ur.

Vi har tagit i såväl riksdagsmotioner som kongressbeslut, i dialog med de fackliga organisationerna, en lång rad av åtgärder för att stärka Lagen om anställningsskydd. De har blivit nedröstade.

Det du beskriver i dag, att ett välmående företag som beskriver att det finns en teknisk arbetsbrist och använder Lagen om anställningsskydd för att göra på det sätt du beskriver, det är ju naturligtvis inte lagstiftarens ambition. Så ska ju inte lagen tolkas. Det är ju inte syftet med lagen att kunna göra på det sättet. Då är lagen så försvagad och så försämrad att den i praktiken har förlorat sin relevans. Det där är inte ett beslut i linje med lagstiftarens ambition, som det brukar heta. Det är bara att erkänna, Lagen om anställningsskydd måste stärkas upp.

SJF skickade ut ett pressmeddelande efter kongressen där man kräver att UNT:S ledning att dra tillbaka sina krav.

Frågan är likväl hur det det ska gå för journalisterna på UNT.