1 juni 2011

Capio första vårdföretag med meddelarfrihetKommunalarbetaren:
Capio AB är det första privata vårdföretaget som skrivit på ett kollektivavtal om meddelarfrihet. Andra vårdföretag, som Attendo, har visserligen sagt att man tillämpar meddelarfrihet, men inte skrivit på något avtal.


Samma genombrott i förhandlingarna gäller även för SKTF:s medlemmar

Capio kommenterar i ett pressmeddelande

Kommunalarbetaren igen:
Meddelarfrihet gäller enligt lag offentligt anställda och innebär att anställda kan vända sig till medier och berätta om missförhållanden, anonymt. Det är förbjudet för arbetsgivaren att efterforska vem som berättat, och att på något sätt bestraffa den som vänt sig till media.
- När allt mer av offentlig verksamhet läggs över på företag måste de här reglerna gälla också dem, vården betalas av skattemedel. Det säger Ombudsman Liza Di Paolo
[...]
Det finns en skrivning i avtalet att meddelarfriheten inte gäller företagshemligheter.
Frågan där är väl vad räknas som en företagshemlighet, kan företaget använda detta som någon sorts allmän sopa allt under mattan-klausul? Nej, inte enligt lagen.

Lawline
Det finns en lag som reglerar företagshemligheter, https://lagen.nu/1990:409. Företagshemlighttp://www.blogger.com/img/blank.gifheter är information som kan användas av konkurrenter, t.ex. ritningar, tekniska beskrivningar, kundregister, etc. Enligt 2 § är det bara “obehöriga angrepp” på företagshemligheter som kan innebära ansvar för den anställde, i vissa situationer får fri debatt och yttrandefrihet väga tyngre än skydd av företagshemligheter. Som ett exempel på vad som inte är obehörigt är http://www.blogger.com/img/blank.gifatt avslöja något som kan vara ett brott. Om företeelsen i efterhand skulle visa sig inte vara ett brott, så skall anmälaren inte stå till svars om han hade grundad anledning att tro att det var ett brott. Det är också lagligt att avslöja allvarliga missförhållanden i ett företag, exempel på sådana kan vara att företaget smutsar ned miljön eller inte följer arbetslagstiftning. Missförhållandet bedöms i varje enskild situation.


Det här beskedet är glädjande. Men meddelarfrihet är bara ett av de problem som följer med skattefinansierad privatiserad sjukvårdsverksamhet. Nätverket Gemensam välfärd har tagit fram 14 goda argument mot privatisering.