11 juni 2011

Bemanningsföretag agerar svartfötter i Taxitelefonistkonflikten - Historien går igenTransport:

Under de senaste dagarnas taxitelefonistkonflikt har flera taxibolag hyrt in personal från bemanningsföretag för att täcka upp under blockaden. På så sätt har bemanningsföretagen begått avtalsbrott, menar Transport.


– I bemanningsavtalet står svart på vitt att man inte får hyra ut personal till företag som omfattas av en konflikt. Det är anmärkningsvärt att bland annat Manpower ändå gjort det, säger Lennart Sköld central ombudsman på Transport.
[...]
Att taxibolagen hyrt in personal visar också hur arbetsgivarsidan – Biltrafikens Arbetsgivareförbund – agerat under konflikten.

– De har helt enkelt inte respekterat vårt varsel. Vi har klart och tydligt angett ett förbud mot all inhyrning, säger Lars Lindgren, förbundsordförande i Transport.


Vi har skrivit om taxitelefonist-konflikten tidigare här och här.


Historien går igen. Konflikten som ledde till skjutningen av 5 personer under de ödesdigra dagarna i Ådalen 1931 gällde precis den här frågan. Att företag under en pågående strejk hyrde in svartfötter (strejkbrytare).

Wikipedia:
Sommaren 1930 pågick en konflikt om lönesänkningar vid Marma-Långrörs AB:s sulfatfabrik vid Marmaverken i Hälsingland. I samband med detta hade strejkbrytare anställts.
[...]
Då ingen förändring av löneläget skedde utbröt på olika håll under våren 1931 sympatistrejker, bland annat vid Graningekoncernens sulfat- och sulfitfabriker vid Sandviken och Utansjö i Ådalen. För att lasta lagrad pappersmassa anskaffade nu koncernens ägare, Gérard Versteegh, genom Ångermansälvens stuveribolag ett 60-tal strejkbrytare, bland annat studenter och professionella strejkbrytare.

Det går nog att hävda att en av konsekvenserna av detta var att det infördes en lag mot privat arbetsförmedling, till exempel bemanningsföretag. Lag (1935:113) med vissa bestämmelser om arbetsförmedling som upphävdes 1993