21 maj 2011

Taxikurir ger sig inte - rutinerad personal ska sparkas och bytas ut


LO-tidningen:
Bemanningsanställda ska ersätta de 17
växeltelefonisterna på Taxikurir i Stockholm. Trots fackets protester står företaget fast vid beslutet och nu inleds förhandlingarna om uppsägningarna.

Taxikurir backar inte från sin planerade organisationsförändring. De 17 fast anställda växeltelefonisterna, varav två är gravt synskadade och flera har jobbat åtskilliga år på företaget, sparkas och ersätts med inhyrd personal från bemanningsföretag, vilket LO-tidningen tidigare berättat om.


Så vilka är då Taxi Kurir? Känslan är att det är den lite mindre konkurrenten på taximarknaden. Det visar sig att det är en felaktig känsla.

TaxiKurir är Sveriges största, rikstäckande taxiorganisation. I TaxiKurir Sverige ingår ca. 1 900 fordon och totalt ingår ca. 3 300 fordon i koncernen i Sverige
• Vi är även etablerade stort i Norge genom Norgestaxi samt i Danmark genom Dantaxi och är därmed även Skandinaviens största taxiorganisation med ca. 4 800 fordon
• Koncernen omsätter årligen 3,5 miljarder kr och är därmed bland de 250 största företagen i Sverige.


Så det är inget litet stackars litet företag som nu ska mobbas av facket. Tvärtom, här finns det muskler att göra lite som man vill med sina anställda.

I Transportarbetaren Nr 4 kan man läsa om företagets cyniska behandling. Taxiväxeln består nämligen av två olika grupper.
Telefonister och radiooperatörer med trafikledaransvar. Det är telefonisterna som är varslade utan undantag. Medan de anställda med trafikledaransvar är förskonade, alla utom en, som är sjukskriven.

För att ytterligare spä på detta så har Taxi Kurir nu efter varslen infört två-veckors scheman istället för som tidigare 6-veckors scheman. Det försvårar för telefonisterna att planera sitt vardagsliv. Något som är svårt att se på något annat sätt än att företaget vill göra livet så obekvämt som möjligt för de varslade så att de slutar självmant. Det har redan gett effekt. Två personer har redan sagt upp sig och gått till nya jobb.

Men man kan faktiskt undra varför Taxi Kurir gör så här? Vad vinner de på att sparka kompetenta anställda med många års erfarenhet för att byta ut mot bemanningspersonal? Det verkar vid första anblick inte affärsmässigt.

Men det finns ett skäl... det ska vi berätta om i nästa inlägg... missa inte fortsättningen.