13 december 2010

Om äldre ska arbeta längre måste arbetslivet anpassas

IF Metall norra älvsborgs hemsida kan man idag läsa om något som man misstänkt länge


- Det räcker inte att bara säga att äldre måste arbeta längre för att vi ska klara välfärden. För att de ska skjuta upp sin pension krävs att arbetslivet ger dem möjligheter att arbeta på sina villkor, säger ombudsman Leif Håkansson på IF Metall Norra Älvsborg.
Han får starkt stöd av en färsk internationell studie som gjorts under ledning av Hugo Westerlund, docent på Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet.

I undersökningen studerade forskare hur hälsan hos fler än 13.000 anställda på ett franskt gas- och elbolag påverkades när de gick i pension mellan 1990 och 2006. Hugo Westerlund anser att förhållandena i det franska företaget i allt väsentligt liknar dem som gäller i Sverige.
Tidigare trodde man att personer som lider av till exempel psykisk och fysisk trötthet, depression och kroniska sjukdomar, fick förvärrade besvär vid pensioneringen. Men den nya studien tyder på motsatsen.
Många äldre i arbetslivet lider av trötthet och psykisk ohälsa. Undersökningen visar att problemen minskar kraftigt vid pensioneringen. Pensionering skapar alltså inte stress, passivitet och känslor av meningslöshet - utan tvärtom.


Kanske är inte lönefrågan det som är nästa avtalsrörelses stora fråga ? Kanske ska arbetsmiljön och konsekvenserna av ett stressigt och tungt arbetsliv regleras med kollektivavtal !

Tobias Holmberg