10 maj 2011

En delseger för att få bort Fas3

Oppositionen, S,V och MP tog idag ett utskottsinitiativ om Fas3 för att få tillstånd en förändring av en åtgärd som inte leder till jobb och som har blivit starkt kritiserad både av deltagare och av många riksdagsmän/kvinnor.

Svt Debatt skriver på sin sida:
FAS 3 ”Vi tar idag ett så kallat utskottsinitiativ för att få till en förändring. Vi kräver att regeringen stoppar anvisningen av nya personer till Fas 3 och vi begär att regeringen skyndsamt kommer tillbaka till riksdagen och redovisar vilka åtgärder som vidtagits.” Det skriver Ylva Johansson med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Vi vill sätta ett moratorium och inte skicka fler människor till Fas 3, eftersom verksamheten uppenbarligen inte fungerar och inte leder till arbete, säger Ylva Johansson (S), vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet.
Detta är helt klart en seger för alla som utnyttjas i Fas3 och nu är frågan vad som komma skall, i stället för den här åtgärden.

Ylva Johansson säger vidare till Sveriges Radio att:
I dag har vi en stark uppgång på arbetsmarknaden. Det skapas många nya jobb. Då måste vi se till att de som är långtidsarbetslösa kan ta de jobben. När ska de få jobb om inte nu? Det duger inte att förvara människor i passivitet när det finns jobb att söka.
Detta är helt klart en delseger för oss alla som är kritiska till Fas3 och det känns skönt att oppositionen är med oss nu. Vi kommer få all anledning att följa upp detta och återkommer i ämnet så fort vi hör/ser något nytt på fronten.


Ordlista
  • Utskottsinitiativ Förslag till riksdagsbeslut som ett utskott på eget initiativ för fram i ett betänkande. Ett utskott får lämna förslag i ämnen som hör till dess ansvarsområde.
  • Moratorium innebär ett fördröjande (undantag) av verkställighet till dess att ett krav har uppfyllts eller ett tillstånd har upphört.

Andra bloggar i ämnet
MediaCreeper