10 maj 2011

Sopkonflikt bryter ut.Transport går ut i konflikt på grund av att ett nytt miljöavtal med arbetsgivarna har strandat. Idag fick parterna ta del av medlarnas slutbud. Arbetsgivarna sade ja medan Transport sade nej. Till TT säger förbundsombudsman Mikael Johansson på Transport.
"– Medlarna hade inte tillgodosett ett enda förslag från vår sida. Vi står ganska långt från varandra"
Konflikten berör ca 4400 anställda och alla företag som är anslutna till biltrafikens arbetsgivarförbund. Som första konflikt åtgärd man gör är:
1. Blockad mot övertids- och mertidsarbete omfattande samtliga arbetstagare inom verksamhetsområdet.
Blockaden gäller i förhållande till den arbetstid som var fastställd att gälla den 28 april 2011.
2. Blockad mot nyanställning och inhyrning av personal.
Så nu lagom när det börjar bli varmt utbryter en sopkonflikt, smelly värre!

Vad handlar konflikten om, är det bara en lyxstrejk?

LO-tidningen:
Transport vill införa en lönemodell som i dag bara finns i Stockholm i hela landet. Det är en sorts ackord som sätts efter en poänglista. På toppen finns en belastningsbegränsare – enkelt uttryckt en bestämmelse i avtalet som säger att sopgubbarna inte får jobba hur mycket som helst.
– En del kanske kan få högre löner, men då måste de slita stenhårt för pengarna. Vi vill inte det. Vi vill ha ett tak för hur hårt de ska belastas, understryker Mikael Johansson.
Det är ingen hemlighet att arbetsgivarna vill bli av med poänglistan. Att den fortfarande finns kvar i Stockholm beror enbart på att sopgubbarna har slagits för att behålla den.


Så det betyder att Transportgruppens argument att det bara är 70 sopåkare som har detta system, det håller inte. För orsaken till att det är så få är för att arbetsgivarna pressat de övriga att lämna detta system, och därmed i många fall förkorta och försämra de anställdas arbetsliv.Länkar:
Varsel om konfliktåtgärder

Frågor och svar för den som är medlem (Så här går en strejk till, det är mycket att tänka på och det är något som tas på allvar och som bedrivs med en aura av fairplay från fackets sida.)

Information från Transport till den som inte är medlem (Ytterligare information. Är du medlem så täcker fackförbundet din förlorade arbetsförtjänst, är du inte medlem så får du ingen ersättning alls, och är du på en arbetsplats som är uttagen i konflikt så kommer du ses som strejkbrytare om ändå väljer att arbeta. Den vanliga gången är dock att företaget inte vågar be dig göra det, för då trappas konflikten upp på just din arbetsplats. En del arbetsgivare kan dock vara så ideologiskt förblindade att de försöker sig på sånt ändå.)

Transportgruppens (Arbetsgivarorganisationens kommentar till konfliktkraven)
MediaCreeper