14 maj 2011

Brev till Göteborg. "Hope not hate"


Lördagen den 14 maj anordnades för andra året i rad Forum mot rasism av bla Expo LO-distriktet Stockholm. Föreläsningar om rasism , främlingsfientlighet och hur man kan arbeta mot dessa hatläror på gick hela dagen på ABF-Stockholm. Konferencier var Mona Sahlin, nyvald styrelseledamot i Stiftelsen Expo.

Magnus Mannhammar från projektet "Stoppa rasism på jobbet" föreläste om en gräsrotsrörelse/kampanj från England. Kampanjen heter "Hope not hate" och grundades av Fackliga organisationer och Searchlight 2005. Så här skriver de själva vad de är:

"Vi tror på lokal kampanj, som arbetar inom de samhällen där de organiserade rasisterna lockar till sig sitt stöd. Vi försöker att bygga relationer, ge förtroende till dem som ogillar rasism och hjälpa samhällen att ge ett mer positivt alternativ till politiken än förtvivlan. Vi båda utmanar myter och lögner som kommit från BNP(Brittish national party). och deras likar och även positivt mobilisera de människor som är emot rasism."

Vi är inte anpassad till något politiskt parti och kommer att arbeta med alla där så är möjligt."

Kampanjens syfte var alltså att motverka rasism och fascism. Man gjorde det lätt att engagera sig och man byggde upp en bred uppslutning allt ifrån företag, ideella organisationer och partier. Maj 2010 hade man lyckats engagera 150 000 supportrar. Kampanjen riktade nu in sig på att motverka att folk gick och röstade på BNP(Brittish national party). Resultatet talar för sig självt.

  • BNP får inga mandat i Stoke-on-Trent
  • BNP partiledare skyller det dåliga valresultatet på alla förutom på sig själv.
  • BNP vinner endast två platser (Queensbury & East Gascote)
  • BNP förhindras att göra genombrott i Wales.
  • BNP hade 2008 10 000 medlemmar i partiet idag har de ca 4000 och raset verkar forsätta.
  • BNP hade före valet 56 mandat i delstads parlamentet nu har man 28 .

Istället för att smutskasta och tala illa om rasisterna så valda man alltså gå in med ett positivt budskap för att motverka BNP, Hope not hate!

Så mitt budskap till Göteborgarna rösta för "Hope not hate".
MediaCreeper