10 maj 2011

Rödgröna vill stoppa Fas 3

De rödgröna partierna gör nu gemensam sak och vill införa ett moratorium för Fas 3 - inga fler arbetslösa ska behöva komma till den delen av AF:s jobb- och utvecklingsgaranti. Eftersom Sverigedemokraterna väntas stödja förslaget kan nya Fas 3:are nu vara ett minne blott.

Ylva Johansson (S), vice ordförande i arbetsmarkandsutskottet, i Ekot:
– Vi vill sätta ett moratorium och inte skicka fler människor till Fas 3, eftersom verksamheten uppenbarligen inte fungerar och inte leder till arbete.
De rödgröna föreslår ett utskottsinitiativ som ska tillkännages på tisdag när arbetsmarknadsutskottet sammanträder. Enligt förslaget vill man att riksdagen ska tillkännage för regeringen att inga fler arbetslösa ska in i Fas 3.

Förslaget kommer som en följd av att de rödgröna partierna inte anser att Fas 3 är en fungerande verksamhet.

Ylva Johansson i Ekot igen:
– Vi vill på sikt också avskaffa Fas 3. Men det här är det initiativ vi tar i dag, att sätta stopp för en verksamhet som inte fungerar.

Vad kommer att hända med dem som inte flyttas dit?

– De ska få aktiva insatser, utbildning och andra aktiva insatser från Arbetsförmedlingen. Formellt får man vara kvar i Fas 2.

Varför behövs det här?

– I dag har vi en stark uppgång på arbetsmarknaden. Det skapas många nya jobb. Då måste vi se till att de som är långtidsarbetslösa kan ta de jobben. När ska de få jobb om inte nu? Det duger inte att förvara människor i passivitet när det finns jobb att söka, säger Ylva Johansson, vice ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott.
MediaCreeper