2 november 2010

Kopplingen som nyheterna inte ser - Eller väljer att bortse ifrån?

Återigen vill jag lyfta upp frågan.

I nyheterna nu på morgonen kommer två inslag direkt efter varandra.

Bemanningsbranschen går bra. Den har ökat 39 % jämfört med samma tid förra året.
I Industrin är ökningen 100%.

Nästa inslag följer.
IMF (International Monetary Fund) rapporterar att 30 miljoner jobb har försvunnit. Prognosen är att 400! miljoner jobb kommer att försvinna innan krisen är över.

Då ställer jag mig frågan... skapar bemanningsföretagen några jobb. Skapar de någon tillväxt?

NEJ, vad bemanningsföretagen gör är att byta ut jobb med trygghet. Jobb där du har ett visst inflytande över din arbetssituation och över att förändra saker till det bättre.

Istället "skapas" jobb utan trygghet. Utan att du är berättigad till någon sorts löneutveckling, utan trygghet och utan inflytande över att förändra.

Bemanningsbranschen (Som ingår i Almega) hjälper helt enkelt till det övriga näringslivet att ytterligare omfördela näringslivets och företagets intjänade kapital så att det väger över mer och mer till vinst och mindre och mindre till ett utbyte för löntagaren i lön och arbetsförmåner, bättre arbetsmiljö och så vidare...
och även i längden mindre skatteintäkter vilket skapar nedskärningar. Som t ex när de styrande i Värmdö inte tycker att det ingår i kärnverksamheten att människor har tak över huvudet. Bra gjort regeringen!


Netroots i allmänhet:
Alliansfritt Sverige om Salsa eller jobb
Johan Westerholm om Afghanistan-överenskommelsen
Ett hjärta rött om att sparkas ut i intet som sjukskriven
Marika-Lindgren Åsbrink om Borgerlig (ofrivillig) bidragspolitik
Annika Högberg om ökande socialbidragAndra att rekommendera
Ali Esbati om nedskärningar och dess förespråkare
Kaj Raving om förslag på bättre arbetsmiljö
MediaCreeper