11 oktober 2010

Är SVT undfallande i granskningen av bemanningsbranschen?

Den frågan ställde det mediegranskande P1-programmet Medierna i Lördags till SVT

Anledningen var att

ledningen på SVT med kort varsel meddelat att en stor del av deras reportrar som är anställda via bemanningsföretag inte längre behövs och nu måste gå.
Det var en tändande gnista i en sedan åratalslång usel förd personalpolitik först med systematiska vikariatsanställningar och nu med flertalet anlitade från bemanningsföretag.

Det här väckte också andra principiella journalistiska frågor.

I tevehuset är det många som menar att SVT får problem med att kritiskt granska en av de stora samhällsförändringarna det senaste decenniet, den nya arbetsmarknaden – där bemanningsföretag och otrygga anställningar blivit allt vanligare – när man själv sitter i samma situation.


För de många bemanningsanställda på SVT kan också hamna i ett känsligt dilemma. Antingen gör man en riktig kritisk granskning av ett bemanningsföretag, men då sågar man av den gren man sitter på eller så tummar man på sin egen journalistiska integritet och hittar en "snällare" vinkel på reportaget därför man tar det säkra före det osäkra.

Medierna berättar att ingen av de inhyrda vågar uttala sig om de här problemen av rädsla för sin redan osäkra situation. Men när Rapports chef Morgan Olofsson ställs inför det påståendet är han mycket oförstående till hela problematiken.

Så varför är det viktigt att bemanningsbranschen granskas då?
Ja, det kanske sägs bäst av SVT:s egna skäl till varför de väljer att betala dubbelt så mycket för att behålla sin flexibilitet, eller som de uttrycker det

Välja vilka man vill anlita lite friare än vad man kan med vanliga springvikariat

Att helt enkelt runda Lagen om anställningsskydd. Och det allvarliga med det är att bemanningsproblematiken bara är en av de numera öppnade kranarna mot fler otrygga anställningar. Där ingår också de ändrade reglerna för F-skattsedel och naturligtvis Lex Laval

Den allt svagare anställningstryggheten sammanfattas väl i LO-tidningen.

De berättar bland annat att

Andra kvartalet i år hade 658 000 personer tidsbegränsad anställning, vilket motsvarade 16 procent av alla anställda.
Och slutligen... nu har vi ett Ekonomipris som vissa tolkar som ett stöd
för den förda allianspolitiken.