4 november 2010

Svenska företag i USA – Dr Jekyll och Mr Hyde? Denna gången gäller förvandlingen Securitas

Nu i dagarna har en amerikansk delegation bestående av 4 väktare rest över till Sverige för att få gehör hos Securitas ledning för att få bilda fackföreningar och ansluta sig till sitt amerikanska fackförbund SEIU. De har försökt under lång tid i ett flertal olika städer att få till en dialog med lokala ledningen men förgäves. Delegationen representerar över 3,200 Securitas-anställda i Cincinnatti, Boston, Denver, Halifax (Nova Scotia), Indianapolis, Portland (Oregon), Sacramento, och San José

Vad de såg och hörde i Sverige var en dröm i jämförelse med deras egna arbetsvillkor.

På det här filmklippet ges några exempel – ganska så ordinära förmåner med våra mått mätt.

For example, we saw:

  • Uniforms that allowed employees to perform their job in comfort and style.
  • A break room which allowed more than two workers at a time so that employees could share work information and socialize to relieve stress (with premium coffee, of course).
  • A gym where employees can work out to stay healthy.
  • Spacious locker rooms for employees to shower and dress with dignity.
  • An employee car wash for the workers' convenience.
  • A company-paid union office, located in Securitas headquarters, so that workers can more efficiently and effectively solve problems on the job.

Delegationen berättar också att anställda i USA bland annat inte har pension, att lönen är 8 dollar i timmen (ca 60 kr/tim) och att man har en dålig arbetsmiljö. Därför vill de bilda en fackförening. I USA finns en (fackföreningsfientlig) lag om att majoriteten av de anställda måste vilja ansluta sig till fackklubben innan den får startas. Men de är en majoritet. Det är inte problemet.


Redan i September reste en svensk delegation över till Cincinatti. Med var bland annat Susanne Bergman Israelsson. Arbetstagarrepresentant i Securitas högsta styrelse. Hon fick uppleva med egna ögon hur företagets lokala ledning slängde igen dörren på henne och ett 60-tal anställda. Detta har upprepade gånger skett.

Det här är inte helt ovanligt när svenska företag kommer utomlands. På hemmaplan har man goda relationer med fackförbund och förtroendevalda lokalt. Medan man utomlands, som i det här fallet Securitas i USA, helt byter skepnad och visar upp en total respektlöshet mot mänskliga och fackliga rättigheter.

Securitas uppfyller inte heller sin egen uppförandekod, Uppförandekoden är resultatet av det globala ramavtal man skrev med UNI (Union Network International) och Svenska Transportarbetareförbundet 2004.

I den står det bland annat under rubriken "Medarbetare”

Securitas strävar kontinuerligt efter att utveckla verksamheten. Relationen till våra medarbetare måste bygga på ömsesidig respekt och värdig­het.

Samt lite längre ner

Securitas respekterar alla medarbetares rätt

att bilda fackföreningar eller bli medlemmar

i de fackföreningar de själva väljer samt att

förhandla kollektivt i enlighet med lokala lagar och förordningar.

och på många andra ställen på hemsidan står liknande saker om respekt och konstruktiv dialog med sina medarbetare. Securitas har även en skriven policy för hur överträdelser mot detta ska hanteras.

Säkerställa grundläggande rättigheter

...Vid en eventuell överträdelse ska detta rapporteras till landschefen eller, om det berör vår nordamerikanska marknad, till regionchefen. Detta kan göras anonymt. Landchefen rapporterar överträdelsen till koncernledningen. Överträdelser kan rapporteras direkt till bolagsnivå.


Så, då vet vi att det finns en uppförandekod, en plan för att komma till rätta med sådana problem och vi vet också att arbetstagarrepresentanten i styrelsen är medveten om detta. De övriga i styrelsen och ägarna då?

Ja, här börjar det bli intressant.

Största ägare är Melker Schörling och Gustav Douglas. Schörling är tillika Styrelseordförande. I styrelsen sitter också bland annat Carl Douglas (son till Gustav Douglas) och SEB:s VD Annika Falkenmark. Men de kanske har fått dålig information om att sådana här hemskheter förekommer?

Ja, inte om man ska ta Gustav Douglas på orden. Han säger i en intervju för realtid.

– Nej, vi är väl representerade i deras styrelser. Vi har god insikt i bolagen, och vet vad som händer i dem.
Gustaf Douglas är styrelseordförande i Assa. I Securitas styrelse har Latour andra representanter, bland annat Fredrik Palmstierna och Carl Douglas.


Så då kan vi väl bara hoppas att de här problemen får en bra lösning. Nu när alla borde vara medvetna. Annars kanske Moderatregeringen kan påpeka det felaktiga. De värnar ju den svenska modellen och även där ser vi att Gustaf Douglas har insyn som sittandes i Moderaternas partistyrelseSkrivit om det här har också Alexandra Einerstam på HBT-sossen.Media om Securitas

Transport, The Coast (Halifax), Private officer News Network, SEIU blogNetroots:

Martin Moberg och Johan Westerholm om motståndet mot tydligare regler gällande mutor; Detsamma gör Annika Högberg om generalfel att nobba mutregler, Peter Andersson också om mutor.

Alliansfritt Sverige om att Bonusfesten fortsätter

Andra bloggare:

Seppo Laine om det ologiska med subventionerad arbetskraft


MediaCreeper